Cele i konstytucja FECTU

FECTU została założona1 listopada 2003 w Luksemburgu przez siedem związków, działających w krajach europejskich, które podpisały statut podczas zgromadzenia konstytuującego jej powstanie.


Federacja europejska ma na celu wspieranie współpracy organizacji, które w Europie angażują się w obronę interesów osób użytkujących konie i inne zwierzęta pociągowe.  Zadaniem jej jest reprezentowanie,  promowanie i ochranę wspólnych  interesów w poszanowaniu autonomii i odrębności każdego ze związków  członkowskich. W ten sposób możliwa będzie ochrona dziedzictwa europejskiego,  metod pracy i działalności związanych z zagospodarowaniem wolnego czasu w poszanowaniu zwierząt, człowieka i jego środowiska. Będą wspierane wszystkie inicjatywy związków będących członkami, które będą się starały promować i zwiększać wydajność użytkowania zwierząt pociągowych i zagwarantować im doskonalenie i dobrostan.Jak funkcjonuje FECTU?

FECTU służy jako wspólna platforma porozumienia i wymiany informacji, pomiędzy związkami będącymi jej członkami, gdzie istnieje możliwość wspólnego rozwiązywania problemów, wysuwania propozycji, ofert, usług itp.
Animation-Kalender-2005e.gif (297752 Byte)

FECTU starając się popularyzować swoje cele i metody, reprezentuje pozycje zrzeszonych związków  wobec władz politycznych, administracyjnych, instytucji, organizacji związanych tematycznie  lub zainteresowanych współpracą, a także wobec szerokiej publiczności. Jest zdecydowana propagować wartości, kompetencje, reprezentować swoich członków wszędzie tam gdzie będzie to wskazane.

Z drugiej strony FECTU, respektując statut, czuje się odpowiedzialna za reagowanie i zwracanie uwagi na wszystkie informacje, pytania, zmiany stanowisk, które mogłyby dotyczyć jej członków.